kapat× Destek +90 (216) 380-0461
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SERTİFİKALARI ÇALIŞTAYI
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SERTİFİKALARI çalıştayı  gerçekleşti.


17-18 ekim 2017 de Ankara’da gerçekleşen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından  organize edilen 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sertifikaları Çalıştayı'nda Escon Enerji A.Ş Genel Müdürümüz Onur Ünlü “Sanayide Enerji Verimliliği Çalışmaları”sunumunu gerçekleştirmiştir.

Çalıştayın en önemli amacı her iki sertifika sistemi ile ilgili yol haritasının belirlenmesi olmuştur. İlk gününde konusunda uzman ve yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından politika, mevzuat, yurt dışı ve uluslararası uygulamalar, işletme, yönetim, ticaret, uygulama ve talep tarafı açısından yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sertifikalarının değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle yurt dışındaki iyi uygulamaların paylaşıldığı sunumlarla ülkemizde kurulması planlanan yeşil ve beyaz sertifika sistemlerinin planlanmasında yer alacak paydaşlar için önemli örneklere yer verilmiştir.

Çalıştay Gündemi
1-Peter NIERMEIJER-Yenilenebilir Enerji Sertifika Piyasası ve Türkiye İçin Öneriler
2-M. Kemal DEMİRKOL-Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sertifikaları ve Gönüllü Karbon Piyasası
3-Marko LEHTOVAARA-Avrupa’da Yenilenebilir Enerji Sertifika Piyasası Altyapısı
4-Philip GOOD-Mevzuat ve Düzenleyici Bakış Açısıyla Kaynak Garantileri (GO) 
5-Ümit ÇALIKOĞLU-Yeşil Elektrik Anketleri 
6-S. Burak AKAT-Gönüllü Yeşil Sertifika Sistemi 
7-Yogesh Chandra GUPTA-Beyaz Sertifika Piyasası (PAT) - Hindistan Örneği
8-Onur GÜNDURU-Enerji Verimliliğinde Beyaz Sertifikalar
9-Tuğrul KODAZ-Sürdürülebilirlik Yönetimi 
10-Onur ÜNLÜ-Sanayide Enerji Verimliliği Çalışmaları
11-B. Sercan GÜMÜŞ-Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 

 

Çalıştayın ikinci gününde; ilk gün gerçekleştirilen sunumlar referans alınarak yapılan grup çalışmalarıyla her iki sertifika sisteminin uygulanmasında ülkemiz için ihtiyaçlar, kurumlara düşen görevler ve atılacak adımlar ortaya konularak bir yol haritası çıkarılmıştır.

Grup çalışmalarında katılımcılar ilgi alanlarına göre yenilenebilir enerji sertifikaları ve enerji verimliliği sertifikaları konularını çalışmak üzere iki ana gruba ayrıldılar. Bu ana gruplarda yenilenebilir enerji sertifikalarında dört, enerji verimliliği sertifikalarında iki olmak üzere toplam altı adet alt gruba ayrıldılar. Grup çalışmalarında eş zamanlı olarak her iki sertifika sistemi için (1) mevzuat ve düzenleme, (2) kurumsal yapı, (3) teknik onular ve altyapı eksiklikleri, (4) uygulama ve son olarak (5) ticaret başlıklarındaki sorulara avantaj, risk ve risk yönetimi açısından cevaplar aranmıştır.

Kaynak: http://www.eie.gov.tr

Konu ile ilgili linkler:

http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/enver_calistay.aspx

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.