kapat× Destek +90 (216) 380-0461
Enerji Verimliliği Hizmetleri
Enerji Verimliliği Hizmetleri

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİ

Hizmetler

Energy Eye

Yeni Nesil Enerji IoT Platformu

Gelişen teknoloji, dijitalleşme ve enerji yönetimi gereksinimi en yeni enerji IoT platformunu ortaya çıkarttı: Energy Eye.

Honeywell altyapısı ve ESCON uzmanlığı ile geliştirilen Energy Eye ile işletmenizin enerji ve proses verimliliği sürekli gözetim altında tutularak daha düşük enerji maliyetleri, daha yüksek operasyonel verimlilik, isabetli hedef koyma, kestirimci bakım ile plansız duruşların önlenmesi ve kanunen zorunlu enerji etüt raporlarının oluşturulması artık hem çok kolay hem de tek bir entegre sistemde toplandı.

Sahadan eş zamanlı toplanan bilgiler sürekli toplanır, arşivlenir, analiz edilir ve karşılaştırmalı raporlanır. Verimsizlikler ve arızalar oluşmadan önlenir, uygulanan projelerin getirileri doğrulanır, anahtar performans göstergelerinin ve toplam ekipman etkinliklerinin takibi sağlanır.

Hizmetler
İşletmenizin Enerji Gözü

Energy Eye, işletmenizin enerji verimliliğini ve proseslerinizin performansını takip ve analiz eden yeni nesil enerji IoT platformudur. Bütün haberleşme protokollerine uyumlu ve her platformdan ulaşılabilen Energy Eye ile bütün verilerinizi tek bir entegre sistemde toplayabilir, arşivleyebilir, grafiksel ve karşılaştırmalı analiz edebilir, kestirimci bakım çalışmalarınıza yön verebilir, daha gerçekçi hedef tespiti yapabilir ve anahtar performans göstergeleri (KPI) ile toplam ekipman etkinliklerini (OEE) takip edebilirsiniz.

Benzer enerji izleme ve enerji IoT sistemlerinden farklı olarak ESCON uzmanlığı ile toplanan tüm veriler analiz edilip yorumlanarak kanunen zorunlu enerji etüt raporlarınız oluşturulur. Enerji etüt raporlarında potansiyel verimlilik artırıcı projeler tespit edilir ve fizibilite raporları periyodik olarak sunulur. Gerçekleştirilen verimlilik artırıcı projelerin sonuçları ölçümlenerek doğrulaması yapılır; sağlanan reel tasarruflar raporlanır.

Özellikler
 • Online Enerji ve Proses İzleme
 • Bütün Haberleşme Protolleri İle Çalışabilme
 • Farklı Platformlardan Ulaşım İmkanı
 • 7/24 Veri Toplama, Arşivleme ve İzleme
 • Efektif Ekipman Proses Yönetimi
 • Grafiksel Analiz
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • Regresyon Analizi
 • Enerji Haritalandırma
 • Benchmarking
 • Kişiselleştirme
 • Alarm
Hizmetler
 • Enerji Yönetimi

  Tesis yönetimi sürecini farklı departmanlara göre özelleştirilmiş raporlar oluşturarak takip edilmesi. ISO 50001 alt yapısı oluşturabilme.

 • Enerji Analizi

  Benzer dönemlerdeki enerji tüketim değerlerini karşılaştırarak enerji verimliliği düşük olan sistemleri ve alanları tespit edilmesi.

 • Enerji Etüdü

  Toplanan tüm verilerin analiz edilerek ve yorumlanarak enerji etüt raporlarının oluşturulması.

 • Grafiksel ve Karşılaştırmalı Analiz

  Tüm verilerin istenilen zaman dilimlerinde grafiksel ve karşılaştırmalı analizlerinin yapılması.

 • Isı Haritası

  Tesisin yıllık ısı haritasının tek ekranda görüntülenmesi. Grafiğin herhangi bir noktasına tıklanarak günlük kesit görüntülemesi.

 • Regresyon Analizi

  Tüketimlerin dış hava sıcaklığı, derece gün, üretim değerleri veya ilgilenilen diğer bir değere göre en iyi uyum eğrisi ile karşılaştırılması.

 • Kümülatif Grafikler

  Kümülatif grafikler, farklı tüketicilerin güne, haftaya, aya, yıla ve maliyete göre zaman içinde kümülatif enerji tüketimine katkısını gösterebilme.

 • Periyodik Tüketimler

  24 saatlik periyotlarda birden fazla günü karşılaştırarak verimsiz kullanım alanlarını tespit edebilme.

 • Alarm

  Kritik göstergelerin belirlenen aralıkların dışına çıkmasında uyarı alarmları oluşturabilme.

 • Anahtar Performans Göstergeleri – KPI

  İşletmeler için kritik öneme sahip anahtar performans göstergelerinin takibi, analizi ve karşılaştırmalı raporlaması ile daha kolay hedef takibi.

 • Operasyonel Verimlilik

  Proseslerin takibi ile toplam ekipman etkinliği (OEE) takibi ve raporlaması ile operasyonel verimliliğin artırılması sağlanır.

 • Kestirimci Bakım

  Toplanan bilgilerin yorumlanması ve sürekli takibi ile makine sağlığı hakkında geleceğe yönelik kestirimlerde bulunarak bozulma gerçekleşmeden bakımlarının yönetilmesi sağlanır. Plansız duruşlar azaltılarak işletme verimliliğinin arttırılması sağlanır.

Hizmetler

Etüt

Enerji Etüdü, işletmedeki enerji girdi ve çıktılarının, işletmenin işleyişine negatif etki yaratmadan, enerji tasarrufu sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak için ölçülmesi, incelenmesi ve analiz edilerek yorumlanmasıdır.

Enerji maliyetinin ve karbon salımının azaltılması için fırsatların tespit edildiği ilk adımdır. Enerji etüdü ile en verimli ve düşük maliyetli Enerji Tasarruf Fırsatları/Önlemleri tespit edilir, verimlilik artırıcı projeler geliştirilir.

Detaylı Enerji Etüdü

Detaylı Enerji Etüdü, bütün proseslerin ve yardımcı işletmelerin gerçek işletme şartlarında detaylı incelenmesi, yoğun ve uzun ölçümler ile tetkik edilmesi ve sonuçların kapsamlı analiz edilerek yorumlanması sürecidir.

 • Enerji kullanım profillemesi için uzun dönem enerji tüketim verileri analiz edilir.
 • Enerji girdi ve çıktıları ile prosesler detaylı olarak ölçümlenerek yorumlanır.
 • Enerji-Kütle denklikleri ve Pinch analizi ile enerji kullanımları optimize edilir.
 • Yetersiz, verimsiz ve kayıp oluşturan noktalar tespit edilir.
 • Verimlilik artırıcı ve enerji maliyeti düşürücü projelerin tasarımı ve finansal analizi yapılır.
Yatırım Odaklı Enerji Etüdü

Yatırım ihtiyacı olan projelerin hayata geçirilmesinde en önemli kriter yatırımın geri ödeme süresidir (GÖS). Enerji verimliliğini artırıcı projelerin yatırıma dönüşmasinden önce projenin tasarımından, kullanılması düşünülen teknolojinin doğruluğundan ve yatırımın geri ödeme süresinden emin olunması gerekmektedir. Yatırım odaklı etüt ile, proje bazlı detaylı etüt, analiz ve projelendirme hizmeti finansal değerlendirme ile beraber sunulur.

 • Proje odaklı detaylı çalışma ile en verimli sonuç alınır.
 • Kullanılabilecek bütün alternatif sistemler karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek çözüm opsiyonları sunulur.
 • Yatırımın getirisi garanti altına alınarak, kazanç ve performans riskleri ortadan kaldırılır.
 • Detaylı uygulama projelendirilmesi ile projenin kapsamı netleştirilir.
Hizmetler

Danışmanlık

Enerji yönetiminin çok daha önemli olduğu günümüzde, işletmelerin global rekabet ortamında avantaj elde etmek, çevre duyarlılığı ile enerji maliyet ve güvenliklerini temin ederek sürdürülebilir büyüme sağlamaları için özgün ve pratik tasarruf olanaklarının belirlenmesinde deneyimli, bağımsız, objektif ve işletme körlüğü olmayan profesyonel bir danışman ile çalışmaları şarttır.

Enerji Yönetim Danışmanlığı

İşletmelere, sürdürülebilir enerji yönetimi için gerekli olan yönetim sisteminin kurulması, sistemi yönetecek ve çalıştıracak ekibin tesisi ve sistemin işlerliğinin sağlanması için sunulan profesyonel destektir.

 • Enerji yönetim sistemi kurulması
 • Enerji eylem ekibinin tesisi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin tespit edilmesi
 • Enerji yönetim stratejilerinin belirlenmesi
 • PUKÖ sisteminin kurulup, işlerliğinin tesisi
Hizmetler
Enerji Yatırım Danışmanlığı

İşletmelerin enerji üreten ya da tüketen ekipman ya da sistem yatırımında, doğru teknoloji ve yüksek verim sağlanması için verilen profesyonel danışmanlık hizmetidir. Sadece ekipmanların seçimi değil, tesisat ya da iletim hatlarının doğru tasarımı da sağlanarak verim artışının temeli oluşturulur.

 • Mevcut durum analizi
 • Teknoloji seçimi
 • İhale şartnamelerinin hazırlanması
 • Tekliflerin kontrolü
 • Sözleşme şartlarının oluşturulması
 • Uygulama sonrası test ve doğrulama
Hizmetler
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.