kapat× Destek +90 (216) 380-0461
Avrupa Birliği (EU) / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi, Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri (MENR IPA 12/CS04) yürütüldü.


Projenin Arka Planı ve Hedefleri


Türkiye’de enerji tasarrufu potansiyellerinin ortaya çıkarılması için piyasadaki çeşitli engellerin aşılması gerekmektedir. Bu amaçla; enerji verimliliği bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması, teşvik programlarını artıracak yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, enerji verimliliği finansman mekanizmalarının iyileştirilmesi ve bu alandaki tüm paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa olarak “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri Projesi”yürütülmektedir.

 

Proje’nin Süresi ve Yüklenicisi


Proje MWH liderliğindeki, MWH, Exergia, Expertise France ve Escon iş ortaklığı tarafından yürütülmektedir. 8 Ekim 2015 tarihinde başlayan proje 18 ay sürecektir. 

 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler


Belirlenen hedeflere ulaşmak için Proje kapsamında 14 farklı görev icra edilmektedir. 

•    Görev A. Enerji Verimliliği Stratejisinin Etkili Uygulanmasını Sağlamak için Mevzuat Desteği
•    Görev B. Enerji Verimliliği Piyasa Araştırması    
•    Görev C. Pazarlama ve Farkındalık Faaliyetlerinin Hazırlanması ve Uygulanması 
•    Görev D. Eğitim Programlarının Geliştirilmesi (EVD’ler için)
•    Görev E. ESCO Model Sözleşmelerinin Geliştirilmesi
•    Görev F. Enerji Verimliliği Ekipman Listesi (ENEVEL) Geliştirilmesi
•    Görev G. Enerji Verimliliği Proje Oluşturma & Enerji Etütleri
•    Görev H. Ticari Bankalar için Eğitim ve Kapasite Geliştirme
•    Görev I. Paydaşlar için Kılavuz Hazırlanması 
•    Görev J. Yeni Bankacılık Ürünleri ve Finans Yöntemlerinin Tanımlanması ve Fizibilitelerinin Değerlendirilmesi
•    Görev K. Proje Finansmanı için KOBİ'lerin Desteklenmesi
•    Görev M. Enerji Verimliliği Farkındalık ve Görünürlük Eylemleri 
•    Görev N. ESIA (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi) Özet Notu Geliştirme 
•    Görev O. Kadın Katılımının Değerlendirilmesi

 

Konu ile ilgili linkler:

http://www.gso.org.tr/userfiles/file/Enerji%20Verimlili%C4%9Fi%20Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k%20Hizmetleri.pdf

http://diab.enerji.gov.tr/tr-TR/Proje/Avrupa-Birligi-EU-Katilim-Oncesi-Yardim-Araci-IPA-Enerji-Sektoru-Teknik-Yardim-Projesi-Enerji-Verimliligi-icin-Danismanlik-Hizmetleri-MENR-IPA-12CS04

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.