Bir işletmenin enerji tüketimini kontrol edebilmesi için öncelikle ne kadar enerji tükettiğini bilmesi gerekmektedir. ESCON, sunduğu enerji izleme sistemleri ile işletmenizdeki buhar ve yakıt tüketimlerini izleyerek, bu tüketimler ile ilgili bilinçli ve doğru kararlar almanızı, böylece enerjiyi daha verimli kullanmanızı sağlamaktadır.
 

EffiMax Kazan Teşhis ve Tanı Sistemleri

EffiMax, kazan verim izleme ve tanı sistemidir. Hava-Yakıt oranı, yakıt özellikleri, baca gazı sıcaklığı, besi suyu TDS miktarı, kazan yükleme oranı, izolasyon gibi parametrelerin değişkenliğine bağlı olarak kazan verimi ve yakıt tüketimi değişmektedir. Eğer verim arttırılmak isteniyor ise gerçekte oluşan değerlerin anlık olarak bilinmesi ve gözlenmesi gerekir. Bu sistem kazanların mümkün olan en yüksek verimde çalışmasına, kazanın toplam verim ve kayıpları ile ilgili rapor oluşturarak, tasarruf için doğru müdahale yapılmasına yardımcı olur. EffiMax bütün ölçülen parametreleri, hesaplanan kayıpları, tasarrufları ve verim parametrelerini dokunmatik ekranda gösterir. Kazan operatörü bütün bilgileri ekranda eğilim ve alarm ekranı ile birlikte görebilir. Alarm değerleri operatörün kendi tarafından girilebilir. Ek olarak bütün bilgiler standart bilgi depolama ve tanı yazılımı paketi ile bilgisayarınıza aktarılır. Bu yazılım özellikle işletme müdürleri için çok kullanışlı analitik bilgi içerir.

 

EffiMax’ın Avantajları:

 • Basit kurulum ve bakım
 • Sürekli izleme ve raporlama
 • Çabuk geri ödeme
 • Her çeşit kazana kurulabilme

 

EffiMax 1000

EffiMax 1000 kazanlar için direkt metod yoluyla “Gerçek Zamanlı Verim” ölçümü sağlar. Bu sistem buhar yakıt oranını ve direkt verimi hesaplamak için buhar ve yakıt akışını, buhar ve besi suyu sıcaklıklarını ölçer. Detaylı aletlerin ticari olarak çok dikkate alınmadığı küçük kazan dairelerini dikkate alarak tasarlanan EffiMax 1000, bütün parametrelerin gösterildiği, eğilimlerinin belirlendiği, kaydının tutulduğu ve raporlandığı bir yazılım kullanarak güçlü tanılar elde edilmesini sağlar. Bu sistem yağ, gaz ve FBC kazanlarda kullanılabilir.

 

EffiMax 2000

“Toplam Kazan Verimi İzleme” sistemi bütün önemli parametreleri tek bir pakette toplamıştır. Bu parametreler: Baca gazı O2 seviyesi, baca gazı sıcaklığı, blöf kayıpları, radyasyon kayıpları, besi suyu sıcaklığı ve yoğunluk dengelemeli buhar akış hızıdır. Bu girdilerle EffiMax, British Standard’ın önerdiği BS 845’e uygun olarak kazanınızın genel mutlak verimini hesaplar. Daha sonra bu hesaplama, kazan üreticisi tarafından belirlenen optimum verim değerleri ile kıyaslanır ve genel performans belirlenir. EffiMax 2000 her çeşit kazana kurulabilir. Bu sistem, kayıt çizelgeleri, grafikler, alarmlar ve sorun önleyici bakım ipuçları gibi çok çesitli çıktılar verir. Yağ, gaz ve FBC kazanlarda kullanılabilir.

 

Effimax 3000

EffiMax 3000 direkt verim ve endirekt verim ölçümlerini benzersiz bir kombinasyon ile tek bir alette sunar. Size sadece buhar ve yakıt akışı direkt ölçümleri ile buhar yakıt oranını vermekle kalmaz, aynı zamanda bütün kazandaki her bir kaybı BS 845’e uygun bir şekilde tek tek hesaplar. Sistem Baca gazı O2 seviyesi, baca gazı sıcaklığı, blöf kayıpları, radyasyon kayıpları, besi suyu sıcaklığı, yakıt akış ölçümleri ve yoğunluk dengelemeli buhar akış hızını izler. EffiMax 3000 Yağ, gaz ve FBC kazanlarda kullanılabilir.

 

EffiMax 4000

EffiMax 4000 kazanınızın bütün kayıplarını ölçüp hesaplayarak, bu kayıplar ile veriminizin analizini yapar. Ayrıca oksijen trim kontrolü sayesinde hava-yakıt oranınızı ayarlayarak baca kaybınızı minimum seviyede tutar.


Accusoft Enerji İzleme Sistemi

Bir tesiste ölçümler yapmanın temel amacı etkili analizler yapabilmek için gerekli verileri toplamaktır. Yapılan ölçümlerin kullanıcı arayüzünde gösterilebilmesi için Accusoft isimli veri amaliz yazılımı kullanılmaktadır.

 

Accusoft kullanıcılara:

 • Geçmişe yönelik veri kaydı tutma
 • Eğilim belirleme
 • Yönetim raporları hazırlama
 • Tablolar ve grafikler oluşturma
 • Günlük, haftalık, aylık üretim/tüketim raporları hazırlama
 • Spesifik buhar tüketimi hesaplama
 • Enerji faturası raporları hazırlama
 • Bütçe aşıldığına dair uyarılar gönderme
 • Benchmark’tan sapmaları hesaplama

gibi konularda yardımcı olur.

BLM – Kazan Yük Yönetim Sistemi

Birden fazla kazana sahip işletmeler için tasarlanmıştır. BLM, işletmenin ihtiyacı olan değişken yüke bağlı olarak kazanlarının her birini yöneterek kazan dairesinin maksimum verimlilik ile çalışmasını sağlar. Sistemin temel amacı, işletmenin ihtiyacı olan buharı maksimum verimlilik ile basınç kaybına olanak vermeden sağlamaktır. Bu sayede basınç dalgalanmaları olmadan minimum yakıt tüketimi ile işletmenin buhar ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Sistem Elemanları:

 • Buhar Sayacı
 • Buhar Sıcaklık Duyargası
 • Basınç Duyargası
 • Hesaplama Ünitesi
 • Bilgisayar Yazılımı


Buhar Sayaçları

Buhar sayaçları bir işletmenin verimliliğini ölçmede oldukça önemli unsurlardan biridir. Buhar sayaçları sayesinde hem tesisin verimliliğini hem de enerji verimliliğini ölçebiliriz. Aynı zamanda proses kontrolünü kolaylaştırır ve buhar maliyeti hesaplamalarını çok daha gerçekçi yapmamızı sağlar. Buhar sayaçları sayesinde hangi aletin ya da prosesin zamana yenilerek yaşlandığını, veriminin düştüğünü ya da periyodik bakım zamanının doğru hesaplanıp hesaplanmadığını anlamamıza yardımcı olur. Enerji geri kazanımı sistemlerinin verimli çalışıp çalışmadığını da buhar sayaçları ile kontrol etmek mümkündür. Buhar sayacı seçerken buhar yük oranı, hassasiyet ve tekrar edebilme özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.

50 yılı aşkın bir süredir buhar sistemleri çözümünde dünyada bir lider olan Forbes Marshall firmasının Türkiye’deki tek distribütörü olan ESCON, dahili sıcaklık ve basınç kompanzasyonu içeren buhar sayacı FLOWIRL 8700ile iletken ya da iletken olmayan sıvı fazdaki akışkanların, gazların, buharın dalgalanan basınç ve sıcaklıklarda bile doğru hacimsel ve kütlesel debi değeri ölçülebilmektedir.

  

Bu sayaçların uygulama noktaları:

 • Gaz ve doymuş buhar uygulamaları,
 • Buhar kazanı izleme,
 • Kompresör çıkış kontrolü,
 • Sıkıştırılmış hava sistemlerinde tüketim ölçümü,
 • Endüstriyel gazların ölçümü,
 • Brulör tüketim ölçümü,
 • Gıda, içecek ve ilaç endüstrisinde SIP ve CIP uygulamaları

 

Gıda, Tekstil, Kağıt, İlaç, Kimya, Demir-Çelik, Çimento ve Otomotiv gibi tüm endüstriyel işletmelerde kullanılabilen FLOWIRL 8700 ile doymuş ve kızgın buhar ölçümleri, buhar kazanı ve kompresör etkinlik izlenmesi, basınçlı hava tüketim ve net ısı ölçümü yapılabilmektedir. 4-20 mA ile bina yönetim sistemleri ve SCADA haberleşme sağlanmaktadır.


Etiketler : Enerji İzleme Sistemleri

ESCON ile enerjiniz size kalsın

Türkiye’nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketi ESCON, endüstriyel işletmelerin kaliteden ödün vermeden, maksimum verimlilik ile minimum enerji tüketimine ulaşmaları için Danışmanlık, Denetleme, Sistem Çözümleri, Eğitim, Çevre ve Proje Finansmanı konularında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

Adres : Orhan Gazi Cad. Tınaztepe Sk. No:26, Cevizli // Istanbul, Turkey
Tel : +90 (216) 380-0461
+90 (216) 362 – save
Faks : +90 (216) 380 0462
Email : info@escon.com.tr

Kmk Bilişim ©2014 Escon Enerji Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım VSP Altyapısıyla oluşturulmuştur | KMK Tarafından Desteklenmektedir.