kapat× Destek +90 (216) 380-0461
Projeler
Projeler

PROJELER

PROJELER

Hizmetler

NOBEL İLAÇ

• Müşteri: Nobel İlaç
• Lokasyon: Düzce
• Sektör: İlaç
• Proje Konusu: Atık Isı Geri Kazanım(Ekonomizer)
• Proje Yılı: 2019
• G.Ö.S: 1,4 yıl

Buhar kazanı arkasına uygulanan ekonomizer sistemi ile besi suyu ön ısıtması gerçekleştirilmiştir.

2.500 kg/h buhar üretim kapasiteli buhar kazanı çıkışına 78,4 kW ısıl kapasitede ekonomizer uygulaması ile besi suyu sıcaklığı 85°C’den 112°C’ye çıkarılmıştır.

Hizmetler

AK GIDA

• Müşteri: Ak Gıda
• Lokasyon: Sakarya
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Yüksek Verimli Santrifüj Soğutma Grubu (MHI)
• Proje Yılı: 2019

Yüksek verimli MHI santrifüj soğutma grubu uygulaması ile 14 soğutma odası tek chiller üzerinden soğutulmuştur.

Sakarya lokasyonunda soğuk odalarda ayrı ayrı soğutma üniteleri ile soğutma işlemi yapılmaktaydı. Yüksek verimli Mitsubishi HeavyIndustries santrifüj soğutma grubu ilavesi ile toplam 14 adet soğuk oda tek bir chiller üzerinden ayrı evaporatörler ile soğutuldu.

Hizmetler

Dünya Bankası (World Bank)

• Müşteri: World Bank
• Lokasyon: Türkiye Geneli
• Sektör: Kamu Binaları
• Proje Konusu: Enerji Verimliliği Yatırımlarının Desteklenmesi Teknik Danışmanlık Projesi
• Proje Yılı: 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu kurumlarında gerçekleştirilmiş enerji etüt çalışmaları koordine edilmekte ve danışmanlık görevi üstlenilmektedir.

S317 Consulting (Portekiz) ve Escon Enerji konsorsiyumu tarafından yürütülen proje kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu kurumlarında gerçekleştirilmiş enerji etüt çalışmalarının incelenmesi, kalite ve kapsam analizlerinin yapılması, güncellenmesi, uygulanabilecek enerji verimliliği projelerinin ve fizibilite çalışmalarının belirlenmesi ve sonraki etüt çalışmaları için bir etüt ve rapor modelinin oluşturulması, enerji etüt uzmanlarına eğitimler düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Hizmetler

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD)

• Müşteri: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
• Lokasyon: Türkiye Geneli
• Sektör: MEB’e bağlı okullar
• Proje Konusu: Kamu Binalarında Yeşil Yatırım Kapsam Belirleme Çalışması Teknik Danışmanlık Projesi
• Proje Yılı: 2019-2020

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Yeşil Yatırım Kapsam Belirleme Çalışması Teknik Danışmanlık Projesi kapsamında Enerji Verimliliği Uzmanı olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Projenin hedefi; kamu binaları için bir enerji verimliliği yatırım programı tasarımı sunmak ve Bakanlığın programa dahil edilecek öncelikli binaları belirlemesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, temel başlangıç bilgileri dahil MEB'in sahip olduğu binalar için envanter hazırlanacak, bina tadilatı için tahmini potansiyel yatırım ihtiyaçları için tahmin yapılacak, enerji tasarrufu potansiyeli ve mali faydalar ile birlikte uygulama planı sunulacaktır. Proje Escarus liderliğinde yürütülmekte olup, Escon enerji verimliliği uzmanı rolünü üstlenmektedir.

Hizmetler

ŞİŞECAM

• Müşteri: Şişecam
• Lokasyon: NijniyNovgorod / Rusya
• Sektör: Cam
• Proje Konusu: Detaylı Enerji Etüdü
• Proje Yılı: 2019

Şişecam NijniyNovgorod Rusya üretim tesisinde detaylı enerji ve su verimliliği etüt çalışması yürütülmüştür.

Dünya’nın en büyük cam ve cam ürünleri üreticilerinden Şişecam’ın, Rusya’da cam ev eşyası üretimi gerçekleştiren “POSUDA LLC” fabrikasında, 18-28 Şubat 2019 tarihleri arasında detaylı enerji ve su verimliliği etüt çalışması yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, enerji ve suyun yoğun kullanıldığı sistemlerde verimlilik incelemesi gerçekleştirilmiş olup; enerji ve su tüketim profilleri tespit edilmiş, enerji ve suyun daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak için projeler geliştirilmiş ve detaylı teknik ve ekonomik fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda 13 verimlilik artırıcı proje ile toplam 1.033 TEP enerji tasarruf olanağı belirlenmiştir.

Hizmetler

ÜLKER

• Müşteri: Ülker
• Lokasyon: Türkiye Geneli
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Detaylı Enerji Etüdü
• Proje Yılı: 2019 (Devam ediyor)

Ülker Grubu’nun Türkiye’de bulunan 7 üretim tesisinde detaylı enerji etüdü çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye’nin önemli gıda üreticilerinden Ülker Grubu’nun Türkiye’deki 7 işletmesinde detaylı enerji etüt çalışmaları yürütülmektedir. Projenin Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Hizmetler

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (İAOSB)

• Müşteri: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB)
• Lokasyon: İzmir
• Sektör: OSB
• Proje Konusu: Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB
• Proje Yılı: 2019 (Devam ediyor)

İAOSB’nin Eko-Endüstriyel Park’a dönüştürülebilmesi amacıyla, 4 unsur kapsamında (çevresel uygulamalar, ekonomik değer, sosyal unsurlar ve sürdürülebilir park yönetimi) İAOSB’ye uygun uygulamaların, sürdürülebilir yönetim modelinin detaylarının belirlenmesi, uygulamalara ait fiziksel, teknik, finansman, sürdürülebilirlik bilgileri ile öncelik sırası, zaman planlarının detaylarıyla yer alması amaçlanmaktadır. Proje, GTE Karbon firması liderliğinde yürütülmekte olup Escon enerji verimliliği uzmanı rolünü üstlenmektedir.

Hizmetler

GRAMMER

• Müşteri: Grammer
• Lokasyon: Bursa
• Sektör: Otomotiv
• Proje Konusu: Atık Isı Geri Kazanım Sistemi
• Proje Yılı: 2019 (Devam ediyor)

Boyahanede kurutma ve pişirme fırın bacalarına uygulanan ekonomizer sistemi ile sıcak su ana dönüşünün ısıtılması amaçlanmaktadır.

Boyahanede kurutma ve pişirme fırın bacalarına uygulanan ekonomizer sistemi ile sıcak su ana dönüşü ısıtılacaktır. Fırınlardan toplam 96 kW ısı geri kazanımı ile 60°C su 65°C’ye çıkarılacaktır. Performans garantili gerçekleştirilen uygulamada yıllık enerji tasarruf miktarı 42,5 TEP’tir.

Hizmetler

SÜTAŞ

• Müşteri: Sütaş
• Lokasyon: İzmir
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Yüksek Verimli Santrifüj Soğutma Grubu (MHI)
• Proje Yılı: 2016

Yeni kurulan İzmir Fabrikasının tüm soğutma ihtiyacı yüksek verimli MHI su soğutmalı santrifüj grup ile sağlanmıştır.

Süt prosesinde ürünlerin soğutulması çok kritik öneme sahiptir. Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri üreticisi Sütaş’ın İzmir tesislerinin tüm soğuk oda, buzlu su ve iklimlendirme soğutma ihtiyacı, ilgili sıcaklıklarda dünyanın en yüksek COP değerlerine sahip MHI su soğutmalı santrifüj grupları ile merkezi bir soğutma dairesi kurularak sağlanmıştır. Toplam 6 adet soğutma grubunun performans garantili anahtar teslim uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Hizmetler

ŞİRECİ TEKSTİL

• Müşteri: Şireci Tekstil
• Lokasyon: Gaziantep
• Sektör: Tekstil
• Proje Konusu: Detaylı Enerji Etüdü
• Proje Yılı: 2018

İpek yolu kalkınma ajansı tarafından finanse edilen çalışma ile firmanın enerji profili ve enerji tasarruf potansiyeli tespit edilmiştir.

Gaziantep’in önde gelen entegre tekstil firmalarından Şireci Tekstil’de toplam 5 gün süren detaylı enerji etüdü çalışmasında üretim ve tüketimin yoğun olduğu yardımcı tesisler ve proses sistemleri analiz edilmiş, mevcut enerji profilleri ve ilgili sistemlerin mevcut enerji verimliliği performansları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda birim ürün başına tüketilen enerjiyi azaltmak üzere toplam 642 TEP tasarruf sağlayan 16 adet verimlilik artırıcı proje tespit edilmiş, detaylı teknik ve ekonomik fizibilite raporları sunulmuştur.

Hizmetler

ÜNTEL KABLO

• Müşteri: Üntel Kablo
• Lokasyon: Kocaeli
• Sektör: Kablo
• Proje Konusu: Yüksek Verimli Santrifüj Soğutma Grubu (MHI)
• Proje Yılı: 2018
• Geri Ödeme Süresi: 3,6 yıl

Proses soğutma için kullanılan hava soğutmalı soğutma grupları, yüksek verimli MHI su soğutmalı santrifüj grup ile değiştirilmiştir.

Avrupa’nın önemli kablo üreticilerinden Üntel Kablo Dilovası tesislerinde, kauçuk kablo üretiminde kullanılan hava soğutmalı proses soğutma sistemi, dünyanın en yüksek verimli MHI santrifüj soğutma grupları ile değiştirilmiştir. Uygulama performans garantili gerçekleştirilmiştir.

Hizmetler

AUSTROTHERM

• Müşteri: Austrotherm
• Lokasyon: Kocaeli
• Sektör: Yalıtım Malzemeleri
• Proje Konusu: Atık Isı Geri Kazanımı (Ekonomizer)
• Proje Yılı: 2018
• Geri Ödeme Süresi: 1,3 yıl

Buhar kazanı arkasına uygulanan ekonomizer sistemi ile besi suyu ön ısıtılmıştır.

2,5 ton/h buhar üretim kapasiteli buhar kazanı arkasına 70 kW ısıl kapasitede ekonomizer uygulaması ile besi suyu 80C’den 122C’ye çıkarılmıştır. Performans garantili gerçekleştirilen uygulamada yıllık enerji tasarruf miktarı 47TEP’tir.

Hizmetler

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

• Müşteri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
• Lokasyon: Gaziantep
• Sektör: Kamu
• Proje Konusu: Danışmanlık
• Proje Yılı: 2018

Covenant of Mayors(Avrupa Belediye Başkanları Akdi) sözleşmesi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması kapsamında sanayide enerji verimliliği danışmanlığı yürütülmüştür.

Gaziantep BB, taraf olunan akit uyarınca 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını en az %40 oranında azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda bir program oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Sürdürülebilir İklim ve Enerji Eylem Planı, Ekodenge firmasının proje yürütücülüğünde yenilenebilir enerji ve karbon projeleri yürüten GTE, sanayide enerji verimliliği alanında uzman ESCON Enerji ve yeşil binalar ile ilgili projeler yürüten TURKECO firmaları ortak çalışması ile hazırlanmıştır. ESCON Enerji, Gaziantep BB sınırları içerisindeki OSB’ler dahilindeki 5 farklı sektörden 42 firmayı ziyaret ve etüt ederek tüm işletmelerde uygulanabilecek enerji verimliliği projelerinin detaylı teknik ve ekonomik fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmiş, enerji eylem planlarının oluşturulmasında rol almıştır.

Hizmetler

BSH

• Müşteri: BSH
• Lokasyon: Tekirdağ
• Sektör: Beyaz Eşya
• Proje Konusu: Detaylı Enerji Etüdü
• Proje Yılı: 2018

Soğutucu-1 ve Plastik fabrikasında gerçekleştirilen çalışma sonucunda firmanın enerji profili ve enerji tasarruf potansiyelleri tespit edilmiştir.

Dünyanın en büyükbeyaz eşya üreticilerinden BSH firmasının Çerkezköy yerleşkesinde toplam 5 gün süren detaylı enerji etüdü çalışmasında üretim ve tüketimin yoğun olduğu yardımcı tesisler ve proses sistemleri analiz edilmiş, mevcut enerji profilleri ve ilgili sistemlerin mevcut enerji verimliliği performansları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda birim ürün başına tüketilen enerjiyi azaltmak üzere toplam 758 TEP tasarruf sağlayan 15 adet verimlilik artırıcı proje tespit edilmiş, detaylı teknik ve ekonomik fizibilite raporları sunulmuştur.

Hizmetler

GTE

• Müşteri: GTE
• Lokasyon: Türkiye Geneli
• Sektör: Tekstil
• Proje Konusu: Danışmanlık
• Proje Yılı: 2018

H&M tedarikçileri için Kaynak Verimliliği (Temiz Üretim) Çalışması kapsamında enerji verimliliği uzmanı olarak danışmanlık sağlanmaktadır.

Türkiye’nin öncü karbon ve sürdürülebilirlik danışmanlığı firmalarından GTE koordinatörlüğünde yürütülen projede, ESCON sanayide enerji verimliliği uzmanı olarak görev almaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki toplam 21 H&M tekstil ürünleri tedarikçisi ziyaret ve etüt edilmektedir. Proje kapsamında ilgili firmalardaki kaynak verimliliği fırsatları belirlenecek, aksiyon planları hazırlanacak ve uygulama performansları takip edilerek işletmelerin kaynak verimliliği kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hizmetler

BIOFARMA

• Müşteri: Biofarma
• Lokasyon: İstanbul
• Sektör: İlaç
• Proje Konusu: Atık Isı Geri Kazanımı (Ekonomizer)
• Proje Yılı: 2018
• Geri Ödeme Süresi: 1,1 yıl

Buhar kazanı arkasına uygulanan ekonomizer sistemi ile besi suyu ön ısıtması gerçekleştirilmiştir.

3 ton/h buhar üretim kapasiteli buhar kazanı arkasına 65 kW ısıl kapasitede ekonomizer uygulaması ile besi suyu 102C’den 124C’ye çıkarılmıştır. Performans garantili gerçekleştirilen uygulamada yıllık enerji tasarruf miktarı 48TEP’tir.

Hizmetler

MUTLU MAKARNACILIK

• Müşteri: Mutlu Makarnacılık
• Lokasyon: Gaziantep
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Detaylı Enerji Etüdü
• Proje Yılı: 2018

İpek yolu kalkınma ajansı tarafından finanse edilen çalışma ile firmanın enerji profili ve enerji tasarruf potansiyeli tespit edilmiştir.

Türkiye’nin önemli makarna üreticilerinden Mutlu Makarnacılık’ta toplam 5 gün süren detaylı enerji etüdü çalışmasında üretim ve tüketimin yoğun olduğu yardımcı tesisler ve proses sistemleri analiz edilmiş, mevcut enerji profilleri ve ilgili sistemlerin mevcut enerji verimliliği performansları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda birim ürün başına tüketilen enerjiyi azaltmak üzere toplam 703 TEP tasarruf sağlayan 10 adet verimlilik artırıcı proje tespit edilmiş, detaylı teknik ve ekonomik fizibilite raporları sunulmuştur.

Hizmetler

ANI BİSKÜVİ

• Müşteri: Anı Bisküvi
• Lokasyon: Karaman
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Danışmanlık
• Proje Yılı: 2018

Atık ısı kazanı buhar üretim performans testi çalışmalarında teknik danışman olarak görev alınmıştır.

Hizmetler

DÖHLER GIDA

• Müşteri: Döhler Gıda
• Lokasyon: Karaman
• Sektör: Gıda
• Proje Konusu: Yüksek Verimli Santrifüj Soğutma Grubu (MHI)
• Proje Yılı: 2018
• Geri Ödeme Süresi: 3,2 yıl

Prosese soğutma sağlamak için kullanılan mevcut amonyaklı soğutma grupları, yüksek verimli MHI su soğutmalı santrifüj grup ile değiştirilmiştir.